Информация

Православный календарь


Четверг 31 января 2019 / 18 января 2019

Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас вторый.

2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Сщмч. Михаила пресвитера (1919). Сщмч. Евгения пресвитера (1930). Сщмчч. Владимира, Николая, Сергия, Александра пресвитеров (1938). Прп. Афанасия Сянжемского, Вологодского (ок. 1550). Прп. Афанасия Новолоцкого (XVI-XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 388). Мч. Ксении. Свят. Максима, архиепископа Сербии, (Серб.). Прп. Сильвана Палестинского, монаха. Св. Леобарда из Мармутье (Галл.). Мц. Феодулы и с ней Гелладия, Бофия, Евагра и Макария Аназарбусского в Киликии (304). Преп. Эфрема Малого, философа (1101) (Груз.). Преп. Алексия (Шушания) иеромонаха Теклатского (1923) (Груз.). Св. Иоакима, патр.Турновского (1235). Св. Нинида Инисмаксентского (VI) (Кельт. и Брит.).

Чтения дня

Матфея 11:27-30 (на утрене)
Иакова 1:19-27
Марка 10:17-27
Галатам 5:22-6:2 (преподобным)
Луки 6:17-23 (преподобным)

Тропари

Тропарь Афанасия и Кирилла, глас 4.
Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви жи́вот наш.

Или сей тропарь, глас 3.
Де́лы возсия́вше правосла́вия,/ все погаси́вшие злосла́вие,/ победи́телие, победоно́сцы бы́сте,/ благоче́стием вся обогати́вше,/ Це́рковь вельми́ украси́вше,/ досто́йно обрето́сте Христа́ Бо́га,/ да́рующаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4.
Священнонача́льницы велича́йшии благоче́стия/ и до́блии побо́рницы Це́ркве Христо́вы,/ вся соблюди́те, пою́щия:/ спаси́, Ще́дре,/ ве́рою чту́щия Тя.

Кондак, глас 2.
Правосла́вия насади́в уче́ния,/ злосла́вия те́рние изсе́кл еси́, умно́жив се́мя ве́ры одожде́нием Ду́ха, преподо́бне,/ те́мже тя пое́м, Афана́сие.

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. Тропарь, глас 3.
Блаже́нств Христо́вых прича́стницы,/ честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе,/ пра́веднии Кири́лле и Мари́е,/ плод благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии,/ с ним же усе́рдно моли́те Го́спода/ низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия,/ да в ми́ре и единомы́слии/ просла́вим Тро́ицу Единосу́щную.

Кондак, глас 4.
Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо моля́тся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м, преподо́бным Се́ргием,/ ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу,/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропарь Максима, глас 3.
Стра́нное рожде́ние и воспита́ние был еси́, о́тче, но па́ки водвори́ся во вла́сти у своего́ наро́да,/ Небе́снаго Ца́рствия жела́я,/ земно́е ца́рствие оста́вил еси́/ и смире́нием Вы́шнее сокро́вище получи́л еси́,/ преблаже́нне Макси́ме,/ моли́, мо́лимся, о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2.
Крест взем, мно́гия ско́рби и изгна́ния подъя́л еси́,/ святи́телю Макси́ме всеосвяще́нне,/ оте́чества твоего́ и Бо́гом вруче́ннаго ста́да лиша́емь,/ вся бо до́блественне терпе́л еси́,/ душе́внаго ра́ди твоего́ просвеще́ния.

Праведнаго Афанасия Наволоцкаго Тропарь, глас 1.
Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ния притека́ющим к тебе́, прему́дре Афана́сие,/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х явле́ние,/ веселя́щее вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.


Пояснения к Православному церковному календарю.

О церковных праздниках, юбилейных и памятных датах, постах.

Главные праздники.

Сплошные седмицы.

Дни поста.

Дни особого поминовения усопших.