Информация

Православный календарь


Понедельник 12 апреля 2021 / 30 марта 2021

5-я седмица Великого поста. Глас третий.
Великий пост. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)

2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Сретение Пресвятой Богородицы и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи (переходящее празднование 30 марта, если этот день не попадает на время от Лазаревской субботы до Пасхи; иначе переносится на пятницу Светлой седмицы). Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского (649). Свт. Софрония, архиеп. Иркутского (1771). Прор. Иоада (X в. до Р.Х.). Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I). Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона (ок. 303). Прп. Иоанна безмолвника (VI). Прп. Зосимы, еп. Сиракузского (ок. 662). Свт. Иоанна, патр. Иерусалимского. Свщмч. Захарии, еп. Коринфского. Св. Осбурги Ковентрийской, девы (1015) (Кельт. и Брит.). Перенесение мощей короля мч. Эдмунда восточно-английского (Кельт. и Брит.). Прп. Иоанна пустынника Киликийского (IV).

Чтения дня

Исаии 37:33-38:6 (на 6-м часе)
Бытие 13:12-18 (на вечерне)
Притчи Соломона 14:27-15:4 (на вечерне)

Тропари

Сретение Пресвятой Богородицы и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи. Тропарь, глас 4.
Де́во Безневе́стная / и Ма́ти Всечи́стая, / прие́мши от Арха́нгела благове́щение, / со тща́нием востекла́ еси́ в Го́рняя, / и целова́вши ю́жику Твою́, всечестну́ю Елисаве́ть, / Ма́терию Го́спода от сия́ нарече́на была́ еси́, / и возвели́чила возвели́чившаго Тя Го́спода:/ Благослове́нна Ты в жена́х, / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Кондак, глас 3.
Вои́стинну блаже́нна еси́,/ Свята́я Де́во Мари́е/ и вся́кия хвалы́ превосходя́щая,/ я́ко из Тебе́ провозсия́ Со́лнце Пра́вды,/ Христо́с Бог наш.

Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Тропарь, глас 8.
Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Иоа́нне, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4.
Я́ко Боже́ственную ле́ствицу, обрето́хом, Иоа́нне преподо́бне,/ твоя́ Боже́ственныя доброде́тели,/ к Небеси́ возводя́щия ны:/ добродете́лей бо ты был еси́ воображе́ние./ Тем моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1.
Плоды́ присноцвету́щия,/ от твоея́ кни́ги принося́ уче́ния, прему́дре,/ услажда́еши сердца́, сим с трезве́нием вне́млющих, блаже́нне:/ ле́ствица бо есть, ду́ши возводя́щая от земли́ к Небе́сней и пребыва́ющей сла́ве/ ве́рою чту́щих тя.

Кондак, глас 4.
На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́,/ я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́,/ наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш.

Свт. Софрония, архиеп. Иркутского. Тропарь, глас 4.
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Софро́ние,/ до́бре упра́вил еси́ и́ноческия оби́тели/ и, архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упасл еси́ Ирку́тскую па́ству,/ те́мже и по преставле́нии дарова́ния чуде́с от Бо́га прия́л еси́/ и мо́лиши Христа́ Бо́га/ изба́вити нас от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1.
Ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче,/ о́тче иера́рше страны́ Сиби́рския,/ святи́телю Софро́ние,/ на Небеси́ предстоя́й с первоиера́рхом Ирку́тския Це́ркве и все́ми святы́ми,/ вы́ну и́маши благоволе́ние Го́спода сла́вы,/ при́зри на лю́ди, притека́ющия к честны́м оста́нкам святы́х моще́й твои́х,/ с ве́рою и любо́вию сле́зно прося́щия твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ моли́, Его́же пропове́дал еси́ лю́дем Сиби́ри,/ изба́вити я от находя́щих зол и наве́тов вра́жиих,/ просвети́ти люде́й олядене́вшая дре́вле неве́рием сердца́,/ дарова́ти утвержде́ние ве́ры Христо́вы/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 3.
Па́стырей Нача́льнику, Христу́,/ труди́лся еси́, святи́телю Софро́ние,/ на па́жити духо́вней се́верныя страны́ на́шея,/ язы́цы монго́льстии от пре́лести и скве́рны и́дольския избавля́я,/ приве́л еси́ я к све́ту ве́ры Христо́вой,/ и ны́не, со Áнгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ моли́ непреста́нно о всех нас,/ изба́вити ны от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4.
Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тския украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим, вси ве́рнии,/ той бо есть храни́тель гра́да и страны́ сея́/ и моли́твенник о душа́х на́ших.

Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона. Тропарь, глас 1.
Всера́достное дарова́ние от Бо́га/ святы́м жена́м — святы́я де́ти;/ всера́достное дая́ние и тебе́, свята́я Евву́ло, — / святы́й великому́ченик Пантелеи́мон,/ ми́лости тезоимени́тый,/ неду́гующих цели́тель и наш засту́пник./ Сла́ва убо о вас Всеми́лостивому Влады́це,/ сла́ва Подаю́щему ва́ми цельбы́,/ сла́ва предста́тели на́ши вас Показа́вшему.

Кондак, глас 3.
Па́мять твоя́, Евву́ло,/ весели́т чту́щих тя,/ ма́терь сла́внаго Пантелеи́мона,/ с ни́мже Бо́жию Престо́лу предстоя́щи,/ моли́ся прегреше́ний оставле́ние да́ти нам.


Пояснения к Православному церковному календарю.

О церковных праздниках, юбилейных и памятных датах, постах.

Главные праздники.

Сплошные седмицы.

Дни поста.

Дни особого поминовения усопших.