Информация

Православный календарь


Воскресенье 12 августа 2018 / 30 июля 2018

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас вторый.

2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I). Мч. Иоанна Воина (IV). Прп. Анатолия младшего, Оптинского (1922). Сщмч. Иоанна диакона (1918). Обретение мощей прп. Германа Соловецкого (1484). Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мчч. Олимпия и Максима (ок. 251). Сщмч. Валентина (Уалентина) епископа Интерамны и трех учеников его мчч. Прокула, Ефива и Аполлония и прав. Авундия (ок. 273). Собор Самарских святых. Оконской иконы Божией Матери. Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской (Серб.). Св. Стефана (Владислава) Сербского (1243) (Серб.). Князя Цотне Дадиани, исп. Мингльского (XIII) (Груз.).

Чтения дня

Иоанна 21:15-25 (на утрене. Евангелие 11-e)
1 Коринфянам 9:2-12
Матфея 18:23-35

Тропари

Тропарь воскресный, глас 2.
Егда́ снизше́л е́си к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л е́си блиста́нием Боже́ства:/ егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:/ Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Богородичен, глас тойже.
Вся па́че смы́сла,/ Вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной, и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже.
Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и ад ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,/ и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Тропарь, глас 3.
Лик пяточи́сленный апо́стол Христо́вых пе́сньми восхва́лим,/ Си́лу, Силуа́на, Криске́нта, Андрони́ка со Епене́том,/ си́и бо и́дольскую лесть обличи́ша/ и, неве́рныя в ве́ру улови́вше,/ мо́лят непреста́нно о всех, па́мять их велича́ющих.

Ин тропарь, глас тойже.
Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4.
Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да,/ гро́здие принося́ще, му́дрии, в доброде́телех,/ вино́ нам спасе́ния источа́юще,/ е́же прие́млюще, весе́лия исполня́емся,/ пра́зднующе всечестну́ю ва́шу па́мять,/ в ню́же моли́теся о оставле́нии грехо́в на́ших,/ Госпо́дни апо́столи.

Мч. Иоанна Воина. Тропарь, глас 4.
Всеблага́го Бо́га и Царя́/ благове́рный раб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зри́ши Всетворца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с,/ стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укрепля́еши во́ины в ра́тех,/ от враго́в плене́ния, ран же и внеза́пных смерте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т нам ми́лость/ и не введе́т нас во искуше́ния,/ но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас 8.
Блаже́нство ева́нгельское возлюби́в, Богому́дре Иоа́нне,/ чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́./ Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г,/ устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га,/ И́же тя просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ проси́ нам у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния/ и получе́ния Ца́рства Небе́снаго.

Ин кондак, глас 3.
Вели́кая ско́рбным лю́дем ра́дость в бе́дах обрета́ешися, чудотво́рче Иоа́нне,/ вся́кия бо стра́сти моля́щим тя врачу́еши,/ исполня́я их проше́ния./ Те́мже и ны́не моли́ Го́спода,/ да спасе́т ны в ми́лости Свое́й.

Кондак, глас 6.
Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу/ от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Тропарь прп. Герману, глас 8.
Жела́нием духо́вным от ю́ности распаля́емь, преподо́бне Ге́рмане,/ Христу́ те́сным жития́ путе́м после́довал еси́/ и, в морски́й пусты́нный о́стров, а́ки в ти́хое приста́нище, всели́вся,/ в нем мно́га ле́та по́стнически пожи́л еси́,/ иде́же блаже́нным отце́м Зоси́ме и Савва́тию сожи́тель был еси́,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га о нас,/ любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, древний, глас тойже.
Украси́вся, прему́дре, по́стническим житие́м,/ спо́стник был еси́ и сожи́тель в морсте́м ото́це/ преподо́бным отце́м Зоси́ме и Савва́тию,/ сподвиза́вся в моли́твах, и труде́х, и в поще́ниих,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́ изба́вити нас от враг и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4.
Вы́шних жела́я,/ вся до́лу влеку́щая возненави́дел еси́/ и, оте́чество свое́ оста́вль,/ в помо́рие пусты́нное отше́л еси́,/ та́же в морски́й о́стров удали́вся,/ в нем мно́га ле́та Го́сподеви порабо́тал еси́./ Те́мже, па́мять твою́ пра́зднующе,/ любо́вию вопие́м ти:/ ра́дуйся, Ге́рмане Богому́дре, о́тче наш.

Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской. Тропарь, глас 8.
В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со Áнгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.

Кондак, глас 8.
Вы́шняго живота́ жела́ющи сподо́битися,/ ни́жнюю пи́щу тща́тельно оста́вила еси́,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим,/ и Небе́сное бога́тство прия́ла еси́,/ и по сме́рти нас освяща́еши,/ и чудеса́ твоя́, всехва́льная Ангели́но, источа́еши./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е почита́ем, взыва́юще:/ ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.


Пояснения к Православному церковному календарю.

О церковных праздниках, юбилейных и памятных датах, постах.

Главные праздники.

Сплошные седмицы.

Дни поста.

Дни особого поминовения усопших.